İşyerinde sigara içen işçiye Yargıtay'dan ret!

Haksız olarak işten çıkarıldığı düşüncesi ile mahkemeye başvuran işçinin; kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi talebi yerel mahkeme tarafından kabul edilirken, Yargıtay iş güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğü gerekçesiyle işçinin talebinde haksız olduğuna karar vererek yerel mahkeme kararının bozulmasına hükmetmiştir. Kapat